Відділ освіти, культури, молоді та спорту Дашівської селищної ради

Навчальний план на 2022/2023 н.р.

 

Пояснювальна записка до навчального плану позашкільного закладу - комунальний заклад «Дашівська станція юних техніків» Дашівської селищної ради  на 2022-2023 навчальний рік

Навчальний план закладу розроблено на основі типових навчальних планів для позашкільних навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на виконання частини 2статті 16 Закону України «Про позашкільну освіту» з урахуванням результатів апробації Примірних навчальних планів для гуртків, секцій, студій та інших творчих об'єднань за напрямами позашкільної освіти, яка проводилася у 2002-2007 роках ( накази МОН від 09.09.2002 р. № 505, від 24.09.2003 р. № 645 і від 27.10.2006 р. №731).

Типові навчальні плани враховують рівні класифікації гуртків (початковий, основний, вищий), визначених Положенням про позашкільний навчальний заклад, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти» від 5 січня 2021 р. № 17.

  Організація діяльності груп початкового, основного або вищого рівня навчання здійснюється відповідно до типових навчальних планів і навчальних програм, затверджених МОНУ лист від 07.10.2019 №1/11-8872  № 1/11-17865 від 11.11.2014  .

Відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад навчально - виховний процес у позашкільному закладі здійснюється також за навчальними планами і програмами, що затверджуються відповідним місцевим органом виконавчої влади.

Комплектація гуртків, груп здійснюється у період з 1 по 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка.

  Режим щоденної роботи керівників гуртків регулюється розкладом занять затвердженим директором СЮТ. Заняття при потребі будуть проводитися в змішаній формі.

  В період літніх канікул та святкові дні навчальний заклад може працювати за окремим планом.

Тривалість одного заняття для гуртківців становить:

віком від 5 до 6 років- 30 хв; віком від 6 до 7 років - 35 хв; старшого віку - 45хв.

Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка. Заняття гуртків можуть проводитись як в позашкільному закладі, так і на базі загальноосвітніх шкіл, що регулюється додатково Угодою «Про співпрацю між навчальними закладами».

 Дозволяється проводити заняття й на свіжому повітрі у вигляді змагань, конкурсів, екскурсій і.т.д.

Розклад занять гуртків складається відповідно до чинного законодавства з дотриманням " Державних санітарних норм і правил" та урахуванням зручності для вихованців. Під час канікул в розклад вносяться зміни для зручності відвідування занять учнями.

Загальний розклад занять вивішується в приміщенні на видному місці. Розклад занять є також і на дверях кабінетів, де працюють гуртки.

Керівниками гуртків використовуються стандартні журнали планування та обліку гурткової роботи. Журнал веде особисто керівник гуртка, плануючи роботу гуртка відповідно до затверджених програм науково-технічного профілю. Адміністрацією закладу, згідно плану контролю та керівництва, систематично перевіряється робота гуртків, виконання планів їхньої роботи та правильність ведення журналів керівниками гуртків, результати перевірки узагальнюються наказами по СЮТ.

Плани роботи керівниками гуртків виконуються згідно встановлених термінів.

Питання організації навчально-виховного процесу, ведення навчальної та ділової документації педагогами розглядаються також на нарадах при директорові.

В навчальному закладі навчально - виховний процес здійснюється за науково - технічним напрямком позашкільної освіти, який об’єднує ряд профілів:

Початково - технічний (гуртки початкового технічного  моделювання,початкове спортивно-технічного моделювання).

Спортивно - технічні (гуртки авіамоделювання – повітряні змії, ракетомоделювання, судномоделювання ).

Художньо – технічні (гуртки цифрової фотографії  , виготовлення сувенірів, народної творчості, валяння вовни,технічного  дизайну, паперопластики).

Предметно - технічні (гуртки радіоконструювання, юні оператори

аматорської служби радіозв’язку).

Виробничо - технічні ( ремонту побутової техніки).

НАВЧАЛЬНИЙ   ПЛАН

КЗ « Дашівська станція юних техніків» на 2022-2023 навчальний рік. Розроблено на основі типових навчальних планів, затверджених наказом МОН України від 22.07.2008 року № 676

Напрям діяльності закладу науково - технічний

№ пп

Назва гуртка

Кількість годин

На 1- й рік навчання

Всього за рік

На 2-й рік навчання

Всього за рік

1

Початкове технічне моделювання

4

144

6

216

2

Виготовлення сувенірів

4

144

6

216

3

Авіамодельний (повітряні змії)

4

144

 

 

4

Ракетомодельний

4

144

6

216

5

Паперопластики

4

144

6

216

6

Судномодельний

4

144

6

216

7

Радіоконструювання

 

 

6

216

8

Оператори аматорської служби радіозв’язку

4

144

 

 

9

Ремонт побутової техніки

4

144

6

216

10

Цифрової фотографії

 

 

6

216

11

Народна творчість

4

144

6

216

12

Технічний дизайн

 

 

6

216

13

Валяння вовни

4

144

 

 

14

Початкове спортивно- технічне моделювання

4

144

6

216

Всього

гуртків:

14

Всього груп:22

Всього годин 1-й рік навчання: 44

 

Всього годин 2-й рік навчання:66

 

 

   В новому навчальному 2022-2023 році керівниками технічних   гуртків             здійснюється навчання за такими навчальними програмами:

Назва програми гуртка

Вид

програми

Термін навчання за рівнями

Автор програми

Орган, який затвердив програму, дата затвердження

1

Початкового

технічного

моделювання

Типова

Початковий

основний

Авторський колектив    Шкура Г А., Биковський Т.В.

Рекомендовано МОН України лист№ 1/11- 8872 від 07.10.2019 р

2

Виготовлення

сувенірів

Типова

Початковий

основний

            -«-   

-«-

3

Конструювання повітряних зміїв

Типова

Основний

-«-

-«-

4

Ракето моделювання

Типова

Основний

-«-

               -«-

5

Судномоделювання і судно модельного спорту

Типова

Основний

          -«-

               -«-

6

Валяння вовни

Типова

Основний

 

 

 

 

 

Корнієнко А.В.

Схвалено НМР МОН України .Протокол №3 від13.09.2019р.

7

Радіоелектронного

конструювання

 

 

 

 

Типова

Початковий

Авторський колектив     Шкура Г.А., Биковський Т.В.

   Рекомендовано МОН України лист№ 1/11- 8872 від 07.10.2019 р

8

Цифрової фотографії

Типова

Початковий

основний

-«-

-«-

9

Паперопластика

Типова

Основний

-«-

-«-

10

Юні оператори аматорської служби радіозв’язку

Типова

Основний

        -«-

               -«-

11

Ремонт побутової техніки

Типова

Початковий

Основний

Авторський колектив  Шкура Г.А. Биковський Т.В. 2014р

 

Р Рекомендовано МОН України

від 11. 11 2014 р.

 №1/11-17865