A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Дашівської селищної ради

Що таке Молодіжний конгрес (молодіжна рада) та для чого він потрібен?

Дата: 30.07.2020 12:05
Кількість переглядів: 130

Молодіжний конгрес (молодіжна рада)молодіжний консультативно-дорадчий орган, що утворюється при сільській, селищній, міській раді.

Метою діяльності МК є сприяння участі молоді у процесі розроблення та прийняття рішень щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері.

До складу МК можуть входити громадяни України віком від 14 до 35 років (максимально – 35 осіб), по 1 представнику від інститутів громадянського суспільства (ІГС), закладу освіти та молоді люди, які не є членами ІГС або представниками закладів освіти, які делегуються до складу МК у порядку, визначеному ініціативною групою.

МК не може входити до громадських та релігійних організацій, політичних партій, приватних установ.

Строк повноважень складає 2 роки.

Положення МК розробляється з урахуванням Типового, погоджується з місцевою радою та затверджується наустановчих зборах Молодіжної ради

 

Функції молодіжного конгресу( ради):
 • аналізує ефективність здійснення повноважень місцевою радою щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері;
 • подає місцевій раді обов’язкові для розгляду пропозиції щодо залучення молоді до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя територіальної громади, а також підвищення ефективності рішень, які впливають на життя молоді;
 • розробляє для місцевої ради рекомендації щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері та надсилає їх на розгляд місцевої ради не рідше, ніж двічі на рік;
 • здійснює громадський контроль за врахуванням місцевою радою пропозицій та зауважень молодіжної ради;
 • проводить попередню оцінку та підготовку рекомендацій стосовно проектів актів місцевої ради та її посадових осіб щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері;
 • бере участь у розробленні проектів актів місцевої ради та її посадових осіб щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері;
 • розробляє разом з ІГС пропозиції щодо фінансування пріоритетних напрямів молодіжної сфери;
 • надає висновки стосовно ефективності використання бюджетних коштів на виконання місцевих програм, які стосуються питань молоді;
 • сприяє залученню цільового фінансування на виконання молодіжних програм;
 • розробляє та впроваджує механізми взаємодії місцевої ради та молодіжних громадських об’єднань на засадах партнерства, відкритості та прозорості;
 • співпрацює з ІГС, що провадять діяльність у молодіжній сфері;
 • підтримує та організовує заходи, спрямовані на виконання завдань молодіжної ради;
 • подає місцевій раді пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю стосовно вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері;
 • організовує заходи щодо реалізації молодіжної політики в громаді.
 • подає щороку місцевій раді обов’язкову для розгляду інформацію про вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері та становище молоді у територіальній громаді;
 • систематично інформує громадськість про свою діяльність та ухвалені рішення, оприлюднює щорічний звіт про роботу молодіжної ради.
Як створити молодіжний конгрес  (раду) в своїй ОТГ?

Крок 1 – місцева рада за 60 календарних днів до УЗ (установчих зборів) утворює  ІГ (інціативну групу)  з  підготовки УЗ, затверджує персональний склад ІГ.

Крок 2 – ініціативна група готує повідомлення про:

 • Дату
 • Час
 • Місце
 • порядок проведення УЗ
 • відомості про склад ІГ
 • ПІП, електронну пошту,

№ телефону відповідальної особи

Місцева рада погоджує та оприлюднює це повідомлення за 45 к.д. до УЗ.

Крок 3 – ініціативна група приймає заяви на участь в УЗ (прийом заяв припиняється за 30 к.д. до проведення УЗ) і не пізніше, ніж за 15 к.д. до УЗ, повідомляє про недоліки у поданих документах з пропозицією усунути їх впродовж 7 к.д.

Крок 4 – ІГ за 7 к.д. до УЗ, складає список кандидатів* до складу МК та список осіб, яким відмовлено в участі із зазначенням підстав ( підстави визначені Типовим положенням)

* Списки + інформація про результати діяльності ІГС за останній рік, біографічні довідки делегованих представників, уточнені дата, час, місце проведення УЗ погоджуються з місцевою радою, яка оприлюднює цю інформацію за 3 р.д. до УЗ

 

Крок 5 – Проведення УЗ:

 1. УЗ відкриває уповноважений представник ІГ
 2. З числа кандидатів до складу МК обираються: лічильна комісія, голова, секретар, склад МК.

ВАЖЛИВО!

Склад формується шляхом рейтингового голосування за кандидатів, які особисто присутні на УЗ!

Крок 6 Впродовж 3 р.д. рішення УЗ (оформлене протоколом) підписується головою, секретарем УЗ та подається місцевій раді, яка протягом 3 р.д. з дня надходження, оприлюднює його**.

    **На підставі протоколу місцева рада затверджує склад МК та прилюднює його протягом 3 р.д.

Що потрібно для того, щоб взяти участь в УЗ?
 •  заява в довільній формі;
 •  прийняте у порядку, встановленому установчими документами ІГС, рішення про делегування для участі в УЗ представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу МК;

 

 •  біографічна довідка делегованого представника ІГС із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в ІГС, контактної інформації
 •  інформація про отримання ІГС як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого таким інститутом представника на обробку його персональних даних.

ВАЖЛИВО!

Зразки документів можна знайти в кінці тексту інформації!

 

Врегулювання діяльності МК:

 

 • У разі припинення будь-якою особою членства в МК на підтаві рішення МК та з причин, визначених у Положенні, її місце займає наступний за рейтингом кандидат.
 • Зміни у складі МК затверджуються актом місцевої ради чи її посадової особи на підставі протоколу засідання МК та оприлюднюється протягом 3 р.д.
 • Дострокове припинення діяльності МК оформлюється відповідним актом місцевої ради у разі:
 1. коли засідання молодіжної ради не проводилися протягом двох кварталів;
 2. невиконання молодіжною радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;
 3. прийняття відповідного рішення на її засіданні.

 

ВАЖЛИВО!

Якщо діяльність МК припиняється з цих причин, місцева рада утворює протягом 15 к.д. ІГ з підготовки до УЗ для формування нового складу

 

 1. реорганізації або ліквідації місцевої ради.

 

 • МК очолює голова, який обирається на першому засіданні шляхом рейтингового голосування;
 • Особа може очолювати лише 1 МК, що утворено відповідно до Типового Положення;
 • Голова має заступника, який обирається шляхом рейтингового голосування;
 • У разі припинення повноважень голови, його функції до обрання нового голови, виконує заступник, якщо інше не передбачено рішенням МК;
 • За ініціативи МК, місцева рада може покласти здійснення функцій секретаря на представника місцевої ради.

 

ВАЖЛИВО!

Засідання МК проводяться не рідше 1 разу на квартал і є правомочним у разі присутності не менше, ніж половини його складу!

 

 • Повідомлення про скликання засідання, у тому числі позачергового, доводиться до відома кожного члена не пізніше, як за 2 р.д. до його початку, а також оприлюднюється місцевою радою;
 • Рішення приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу – вважається таким, що не прийняте;
 • Рішення оформлюється протоколом протягом 5 к.д
 • Рішення мають рекомендаційних характер і є обов’язковими для розгляду місцевою радою
 • Місцева рада інформує про результати розгляду, не пізніше, ніж у 10 денний строк після прийняття рішення за результатами розгляду
 • Річний план роботи МК та звіт про його виконання оприлюдюється місцевою радою;
 • Місцева рада оприлюднює усю інформацію, пов’язану з діяльністю МК.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень